مجید اخشابی » تگ های مطالب » سايت رسمي مجيد اخشابي

قصه شب: ياسمين 59

قصه شب: ياسمين 59

30 آذر 1392 , بازدید ها: 507

فرنوش- حالت خوبه؟  -خوبم.  فرنوش – يه چيزي بهت بگم باور نمي كني
[..]

قصه شب: ياسمين 58

قصه شب: ياسمين 58

28 آذر 1392 , بازدید ها: 731

ته دلم يه جوري شد. بهش گفتم تو بشين. خودم درست مي كنم.  گفت نه ديگه
[..]

قصه شب: ياسمين 57

قصه شب: ياسمين 57

28 آذر 1392 , بازدید ها: 723

اوايل نمي دونستم وقتي خونه هستم بايد باهاش چيكار كنم. مثل يه بره زل مي زد به
[..]

قصه شب: ياسمين 56

قصه شب: ياسمين 56

25 آذر 1392 , بازدید ها: 704

گفت به اون نون و نمكي كه با هم خورديم اگه دروغ بگم مي خواي خودت برو بپرس. 
[..]

مناسبتها: تاریخچه شب چله

مناسبتها: تاریخچه شب چله

24 آذر 1392 , بازدید ها: 1170

دیر زمانی است كه مردمان ایرانی و بسیاری از جوامع دیگر، در آغاز فصل زمستان
[..]

قصه شب: ياسمين 55

قصه شب: ياسمين 55

24 آذر 1392 , بازدید ها: 648

صبح مثل برج زهرمار از خواب بيدار شدم و بعد از صبحونه، راهي خونه هدايت شدم. اين
[..]