مجید اخشابی » تگ های مطالب » سایت رسمی مجید اخشابی

خر و پف-قسمت دوم

خر و پف-قسمت دوم

28 آبان 1397 , بازدید ها: 684

خرخر كردن به علت ارتعاش كام نرم (بخش نرم سقف دهان)، هنگامی كه ریه ها هوا را به
[..]