مجید اخشابی » تگ های مطالب » سعدی شیرازی

پیام مجید اخشابی 14 آذر 94

پیام مجید اخشابی 14 آذر 94

14 آذر 1394 , بازدید ها: 1610

 موسی خطاب به خداوند در کوه طور: اَرَنی( خود را به من نشان بده) خداوند: لن
[..]

تک بیت های ناب سعدی

تک بیت های ناب سعدی

21 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 2436

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم... شمایل تو بدیدم، نه عقل ماند و نه
[..]