خاموشی حکمت است

خاموشی حکمت است

11 بهمن 1393 , بازدید ها: 621

گویند که لقمان حکیم یک سال به نزد حضرت داود (ع) می آمد و وی زره جنگ درست می
[..]