مجید اخشابی » تگ های مطالب » شب سراب، رمان شب سراب، قسمت اول، داستان، قصه، داستان شب، داستان هاي دنباله دار، رمان، كتاب، ناهيد.ا.

قصه شب: شب سراب 51

قصه شب: شب سراب 51

11 مرداد 1391 , بازدید ها: 712

چكار بکنم چه خاکی بسرم بزنم رحیم احمق بیشعور خاک بر سر این عاشق شدن چیه چه بر
[..]

قصه شب: شب سراب 50

قصه شب: شب سراب 50

10 مرداد 1391 , بازدید ها: 551

دوباره نفت ریختم و راه انداختم از تمیزیش خوشم آمد دود سیاهی هم که اطراف
[..]

قصه شب: شب سراب 49

قصه شب: شب سراب 49

9 مرداد 1391 , بازدید ها: 571

از سرم پريد ، درد پاهايم بجايش بود اما ذهنم روشن شد ، نگاه کردم ديدم مادر
[..]

قصه شب: شب سراب 48

قصه شب: شب سراب 48

8 مرداد 1391 , بازدید ها: 571

همینجوری که سرگردان ایستاده بودم خویشاوند زن اوستا را دیدم چقدر دیدن یک آشنا
[..]

قصه شب: شب سراب 47

قصه شب: شب سراب 47

7 مرداد 1391 , بازدید ها: 414

عصر پنجشنبه بعد از اینکه اوستا آ»د واخرین الوارها را دستور داد که ببرم
[..]

قصه شب: شب سراب 46

قصه شب: شب سراب 46

6 مرداد 1391 , بازدید ها: 469

مثل خیال آمد مثل رویا رفت رفت و مرا تنها گذاشت گویی تنهایی در سرنوشت من نوشته
[..]

قصه شب: شب سراب 45

قصه شب: شب سراب 45

5 مرداد 1391 , بازدید ها: 454

در طول عمرم بیاد ندارم با اینهمه فاصله دور از مادر خوابیده باشم من بالای بام
[..]

قصه شب: شب سراب 44

قصه شب: شب سراب 44

4 مرداد 1391 , بازدید ها: 437

از خدا پنهان نيست، از شما چه پنهان که با وجود اينکه چند روز است نديدمش و
[..]

قصه شب: شب سراب 43

قصه شب: شب سراب 43

3 مرداد 1391 , بازدید ها: 382

چقدر شيرين حرف مي زد، چه صداي خوشي داشت ، مثل اينکه صدايش طنين داشت کلماتش
[..]

قصه شب: شب سراب 42

قصه شب: شب سراب 42

2 مرداد 1391 , بازدید ها: 629

آره کاغذ را من نوشتم اما قسم ميخوردم که ندادم ، از دستم افتاد ولي اون برداشت،
[..]

قصه شب: شب سراب 41

قصه شب: شب سراب 41

30 تیر 1391 , بازدید ها: 543

برای اولین بار از اینکه مادر سواد خواندن نداشت خوشحال شدم اگر می خواند شاید
[..]

قصه شب: شب سراب 40

قصه شب: شب سراب 40

29 تیر 1391 , بازدید ها: 415

انیس خانوم و پسرش وعروسش آمدند شام را خوردیم و دور هم نشستیم معصومه خانم دیگه
[..]

قصه شب: شب سراب 39

قصه شب: شب سراب 39

28 تیر 1391 , بازدید ها: 631

حواس اوستا پرا پرت بود؟اخر سر چرا حال مرا پرسید؟چرا توی دکان پا نگذاشت؟نکند
[..]

قصه شب: شب سراب 38

قصه شب: شب سراب 38

24 تیر 1391 , بازدید ها: 552

وقتی خطر وجودش رفع شد بخود آمدم ,انگاری خوشگل بود یک نظر دیدم فقط یک لحظه چرا
[..]

قصه شب: شب سراب 37

قصه شب: شب سراب 37

23 تیر 1391 , بازدید ها: 517

پشت دکان بالای الوار ها با مسطره طول وعرض الوار ها را اندازه می گرفتم دیدم
[..]

قصه شب: شب سراب 36

قصه شب: شب سراب 36

22 تیر 1391 , بازدید ها: 616

نه بگذار بروم سر وصورتم را بشورم بیایم چطوری؟ بدنم کوفته است انگاری استخوان
[..]

قصه شب: شب سراب 35

قصه شب: شب سراب 35

21 تیر 1391 , بازدید ها: 632

نردبان مادر شده گوشت قربانی, یک پله دیگر را چیدم قاب درست کردن برایم مزه کرده
[..]

قصه شب: شب سراب 34

قصه شب: شب سراب 34

20 تیر 1391 , بازدید ها: 612

رحيم اينجا كه مي نشيني از همينجا كه نگاه مي كني در طول يك شبانه روز تابلو هاي
[..]

قصه شب: شب سراب 33

قصه شب: شب سراب 33

19 تیر 1391 , بازدید ها: 503

يكدفعه چشمم افتاد به پايه نردبان كه ديروز واچيده بودم،‌ برداشتم مدتي
[..]

قصه شب: شب سراب 32

قصه شب: شب سراب 32

18 تیر 1391 , بازدید ها: 553

يكدفعه چشمم افتاد به پايه نردبان كه ديروز واچيده بودم ،‌ برداشتم مدتي
[..]