مجید اخشابی » تگ های مطالب » شب نوزدهم ماه رمضان

مذهبی: شب واقعه

مذهبی: شب واقعه

26 تیر 1393 , بازدید ها: 1014

عبدالرحمن بن ملجم مرادی، از گروه خوارج و از آن سه نفری بود كه در مكه معظمه با
[..]