مطالب داغ: باران اسیدی

مطالب داغ: باران اسیدی

3 بهمن 1392 , بازدید ها: 623

اصطلاح باران اسیدی به هرگونه بارش باران، برف، تگرگ یا حتی مه که در آن مواد مضری [..]