پوستر هفته ۱۲۸

پوستر هفته ۱۲۸

8 بهمن 1392 , بازدید ها: 2355

جز این درخت... چیزی نمی گویم و... جز این پرنده... چیزی نمی خواهم... راحتم
[..]

پوستر هفته ۱۲۷

پوستر هفته ۱۲۷

18 دی 1392 , بازدید ها: 498

ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما... افتاده در غرقابه​ای تا خود که داند
[..]

پوستر هفته ۱۲۶

پوستر هفته ۱۲۶

10 دی 1392 , بازدید ها: 2611

کاج های زیادی بلند... زاغ های زیادی سیاه... آسمان به اندازه آبی... سنگچین ها
[..]

پوستر هفته ۱۲۵

پوستر هفته ۱۲۵

4 دی 1392 , بازدید ها: 2107

خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش... خداوندا نگه دار از زوالش... ز رکن آباد ما صد لوحش
[..]