پوستر هفته ۱۲۴

پوستر هفته ۱۲۴

20 آذر 1392 , بازدید ها: 3828

پشت شیشه برف میبارد... پشت شیشه برف میبارد... در سکوت سینه ام دستی... دانه
[..]

پوستر هفته ۱۲۳

پوستر هفته ۱۲۳

12 آذر 1392 , بازدید ها: 3579

می توانی ابدیت را اینگونه به آسانی... هر کجا می خواهی... نرم و چالاک و سبکخیز
[..]

پوستر هفته ۱۲۲

پوستر هفته ۱۲۲

8 آذر 1392 , بازدید ها: 2356

به چشم اندازت هر چه بیشترنزدیک شو... در چشم اندازت با چشمانت قدم بزن... با
[..]

پوستر هفته ۱۲۱

پوستر هفته ۱۲۱

28 آبان 1392 , بازدید ها: 497

دریا و من چه قدر شبیهیم گرچه باز... من سخت بیقرارم و او بیقرار نیست... با او چه
[..]

روايت مصور: درسي از محرم

روايت مصور: درسي از محرم

22 آبان 1392 , بازدید ها: 784

محرم؛ روز به روز، ‌ساعت به ساعت سال را طی کرده و ‌آمده است و خیمه پهن‌کرده در
[..]

پوستر هفته 120

پوستر هفته 120

21 آبان 1392 , بازدید ها: 2652

با یاد کشتگانش، آیینه خانه ای ساخت... آیینه دار او بود، آیینه چید عباس... از
[..]

پوستر هفته 119

پوستر هفته 119

5 آبان 1392 , بازدید ها: 2710

 پاییز ای مسافر خاک آلوده... در دامنت چه چیز نهان داری... جز برگهای مرده و
[..]

پوستر هفته 118

پوستر هفته 118

10 مهر 1392 , بازدید ها: 519

وه... چه زیبا بود، اگر پاییز بودم... وحشی و پر شور و رنگ آمیز بودم، شاعری در
[..]

پوستر هفته 117

پوستر هفته 117

2 مهر 1392 , بازدید ها: 3071

اي باغبان اي باغبان آمد خزان آمد خزان... بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر
[..]