غزال (قسمت24)

غزال (قسمت24)

9 آبان 1395 , بازدید ها: 533

بلند شد و قاب عکس را در دست گرفت و به سمت من آمد. مرجان شباهت زیادی به عکس
[..]