غزال (قسمت26)

غزال (قسمت26)

9 آذر 1395 , بازدید ها: 488

از صبح که فروشگاه را باز میکردم در قفل بود زیرا حال و حوصله چانه زدن با مشتری
[..]