غزال (قسمت27)

غزال (قسمت27)

17 آذر 1395 , بازدید ها: 378

به خاطر فرا رسیدن نیمه شعبان سرمان به شدت شلوغ بود به طوری صبح زود به فروشگاه
[..]