فرم در موسیقی

فرم در موسیقی

25 مهر 1397 , بازدید ها: 1 088

موسیقی هم مانند هنرهای دیگر دارای شکل و فرم می باشد و این فرم و یا شکل موسیقی [..]