آرزو

آرزو

7 مرداد 1394 , بازدید ها: 1 071

کاش بر ساحل رودی خاموش... عطر مرموز گیاهی بودم... چو بر آنجا گذرت می افتاد... [..]

به یاد فروغ

به یاد فروغ

22 بهمن 1393 , بازدید ها: 585

کاش بودی و می دیدی دستانت سبز شده اند و... [..]

تولدی دیگر

تولدی دیگر

8 دی 1393 , بازدید ها: 711

به بهانه ی تولد نازنین ترین فروغ دنیا... فروغ فرخزاد [..]