مجید اخشابی » تگ های مطالب » فعالیتهای فکری و بدنی

پزشکي: مغز و یادگیری

پزشکي: مغز و یادگیری

30 شهریور 1392 , بازدید ها: 878

امروزه این امر که به ازاء فعالیتهای مختلف بدنی و فکری، مناطق مختلفی از مغز
[..]