فکرتان را عوض کنید

فکرتان را عوض کنید

16 بهمن 1398 , بازدید ها: 45

اولین و بدترین باوری که می تواند دامنگیر ما بشود این باور است «من به اندازه
[..]

پارادیگما یا کوری فکری

پارادیگما یا کوری فکری

24 دی 1397 , بازدید ها: 102

مفهوم پارادیگما (واژه‌ای یونانی که در انگلیسی پارادایم خوانده می‌شود) می‌تواند
[..]