7 قانون ذهنی موفقیت

7 قانون ذهنی موفقیت

7 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 658

80 درصد همه کارهایی که انجام می دهیم به صورت ذهنی خواهند بود. اندیشه ها و احساس
[..]