مجید اخشابی » تگ های مطالب » قیصر امین پور

شعر ماه من غصه چرا؟

شعر ماه من غصه چرا؟

6 مرداد 1394 , بازدید ها: 3679

آسمان را بنگر که هنوز، بعد صدها شب و روز... مثل آن روز نخست، گرم و آبی و
[..]