مانیکوتی سیب زمینی

مانیکوتی سیب زمینی

1 آبان 1398 , بازدید ها: 702

مانیکوتی، لوله های بزرگی از پاستا است که معمولاً داخل آن را پر می کنند.
[..]