مجید اخشابی » تگ های مطالب » ماه من غصه چرا

ماه من غصه چرا؟

ماه من غصه چرا؟

7 مرداد 1396 , بازدید ها: 812

ماه من غصه چرا؟!!... آسمان را بنگر... که هنوز... بعد صدها شب و روز... مثل آن
[..]

شعر ماه من غصه چرا؟

شعر ماه من غصه چرا؟

6 مرداد 1394 , بازدید ها: 3197

آسمان را بنگر که هنوز، بعد صدها شب و روز... مثل آن روز نخست، گرم و آبی و
[..]