مجید اخشابی » تگ های مطالب » مترجم محمد مهدی سازندگی

کشکول شیخ بهایی 101

کشکول شیخ بهایی 101

9 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 1517

بشر بن منصور از عابدان بود. روزی نمارش به دراز کشید. و چون نگریست مردی را دید
[..]

کشکول شیخ بهایی 100

کشکول شیخ بهایی 100

31 فروردین 1393 , بازدید ها: 1303

عارفی گفته است: مباد! با همه اصراری که در دعا داری، تاخیر عطای پروردگار نومیدت
[..]

کشکول شیخ بهایی 99

کشکول شیخ بهایی 99

17 فروردین 1393 , بازدید ها: 1223

به حکیمی گفتد: چیزی برتر از طلا دیده ای؟ گفت: بلی قناعت، و ناظر به این معنی است
[..]

کشکول شیخ بهایی 98

کشکول شیخ بهایی 98

10 فروردین 1393 , بازدید ها: 1171

از آنجا که تجانس از پایه های برادری و دوستی است، بسیاری خرد و فضیلت، ایجاب می
[..]

کشکول شیخ بهایی 97

کشکول شیخ بهایی 97

18 اسفند 1392 , بازدید ها: 1307

بدانکه به زشتی یاد نمودن (غیبت) صاعقه ای کشنده است و آنکه غیبت ورزد، همچون کسی
[..]

کشکول شیخ بهایی 96

کشکول شیخ بهایی 96

5 اسفند 1392 , بازدید ها: 1278

عارفی گفته است: مباد! با همه اصراری که در دعا داری، تاخیر عطای پروردگار نومیدت
[..]

کشکول شیخ بهایی 95

کشکول شیخ بهایی 95

29 بهمن 1392 , بازدید ها: 1356

زهد، دو گونه است: یکی زهد عامه و آن زهد ظاهری است و دیگر زهد خاصه و آن چنان است
[..]

کشکول شیخ بهایی 94

کشکول شیخ بهایی 94

20 بهمن 1392 , بازدید ها: 1397

بطلمیوس گفت: بیماری، زندان جسم است و غم، زندان روح. ابن ابی صادق طبیب، زیباروی
[..]

کشکول شیخ بهایی 93

کشکول شیخ بهایی 93

6 بهمن 1392 , بازدید ها: 1164

دو تن از صاحبدلان در مجلس مذاکره و مباحثه ساعتی همنشین شدند و با هم گریستند.
[..]

کشکول شیخ بهایی 92

کشکول شیخ بهایی 92

30 دی 1392 , بازدید ها: 1575

بدان که تو زمینی هستی و از جنس خاک آفریده شده ای و بهره تو از خاک بدنت می باشد،
[..]

کشکول شیخ بهایی 91

کشکول شیخ بهایی 91

24 دی 1392 , بازدید ها: 1389

در حدیث آمده است: چون با کسی دوست شدید، نام او و نام پدرش و دودمانش و نشانی
[..]

کشکول شیخ بهایی 90

کشکول شیخ بهایی 90

16 دی 1392 , بازدید ها: 1287

اگر دنیا نزد خداوند به اندازه بال مگسی ارزش داشت قطره ای از آن را به کافر نمی
[..]

کشکول شیخ بهایی 89

کشکول شیخ بهایی 89

2 دی 1392 , بازدید ها: 1580

در کتاب «انیس العقلاء» آمده است که: راه و رسم پادشاهان ایران آن بود که چون یکی
[..]

کشکول شیخ بهایی 88

کشکول شیخ بهایی 88

25 آذر 1392 , بازدید ها: 1184

بزرگی گفت: ما به درستی تشخیص مقدار چیزی که می بینیم، یقین نداریم. و نیز بر
[..]

کشکول شیخ بهایی 87

کشکول شیخ بهایی 87

18 آذر 1392 , بازدید ها: 1407

منصور _ خلیفه عباسی _ به سفیان ثوری گفت: ای اباعبدالله! چه چیز تو را از آمدن به
[..]

کشکول شیخ بهایی 86

کشکول شیخ بهایی 86

10 آذر 1392 , بازدید ها: 1244

در یکی از کتب تاریخی آمده است که: انوشیروان بر بزرگمهر خشم گرفت و او را در خانه
[..]

کشکول شیخ بهایی 85

کشکول شیخ بهایی 85

3 آذر 1392 , بازدید ها: 1374

قطب راوندی در شرح شهاب می فرماید: معنای سخن پیامبر «انما الاعمال بالنیات» این
[..]

کشکول شیخ بهایی 84

کشکول شیخ بهایی 84

26 آبان 1392 , بازدید ها: 1331

فردی یهودی امام حسن بن علی (ع) را در بهترین حالت و زیباترین لباسهایش دید در
[..]

کشکول شیخ بهایی 83

کشکول شیخ بهایی 83

13 آبان 1392 , بازدید ها: 1233

در کتاب شهاب از پیامبر (ص) روایت کرده است که فرمود: مدارا و میانه روی و کم
[..]

کشکول شیخ بهایی 82

کشکول شیخ بهایی 82

5 آبان 1392 , بازدید ها: 1268

عارفی گفت: به یقین می دانم که اعمال من پذیرفته درگاه خداوندی نیست. گفتند: این
[..]