مجید اخشابی » تگ های مطالب » مجید اخشابی در جمع مردم خمینی‌شهر