مجید اخشابی » تگ های مطالب » مراسم رونمایی از نشریه فرهنگی اجتماعی زیر و بم