معجزه زندگی دیگران باش

معجزه زندگی دیگران باش

5 خرداد 1394 , بازدید ها: 1219

معجزه زندگی دیگران باش... بیقرار باش برای شادی ساختن در زندگی انسان ها...
[..]

هنري: هنر و احساس قدسی

هنري: هنر و احساس قدسی

26 آذر 1389 , بازدید ها: 887

توحید ومفاهیم قدسى ونمود آنها در هنر، بى شک خواست باطنى وآرزوى هر هنرمند
[..]