خواب لطیف معلم

خواب لطیف معلم

21 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 669

آورده اند که امیر نصر سامانی رحمهَ الله علیه معلمی داشت که وی را قرآن می آموخت
[..]

حضرت باران ۲۵۸

حضرت باران ۲۵۸

18 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 877

تابستان گرم را ميتوان با باران لطيف كلمات مطبوع كرد! و چه باراني عاشقانه تر از
[..]

حضرت باران ۲۵۷

حضرت باران ۲۵۷

12 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 934

در جوهره خود کم و کم سوخت معلم... تا درس محبت به من اموخت معلم... درمکتب او تاک
[..]