گاهی دلم می سوزد

گاهی دلم می سوزد

15 فروردین 1394 , بازدید ها: 590

گاهی دلم می‌سوزد... که چقدر می‌توانیم مهربان باشیم و نیستیم... [..]

گلستان: هم و غم

گلستان: هم و غم

25 فروردین 1392 , بازدید ها: 1 280

شنیده ام که یکی از پادشاهان عرب شبی را تا سحرگاه در عیش و عشرت و خوشگذرانی به [..]

گلستان: مردم و پادشاهان

گلستان: مردم و پادشاهان

19 اسفند 1391 , بازدید ها: 1 305

یکی از پادشاهان عرب حکایت می کرد که دست به مال کاگر و رعیت خود دراز کرده بود [..]