مجید اخشابی » تگ های مطالب » موسیقی بختیاری

موسیقی بختیاری بخش نغمات

موسیقی بختیاری بخش نغمات

21 تیر 1399 , بازدید ها: 39

شاخص ترین فرم های موسیقی عزا که در ارتباط مستقیم با درگذشت افراد قرار دارد نغمه
[..]