مجید اخشابی » تگ های مطالب » موفقيت: افراد موفق بهانه جویی نمی‌کنند

موفقيت: بــاران بـاشـیـم

موفقيت: بــاران بـاشـیـم

20 مهر 1392 , بازدید ها: 468

بــاران بـاشـیـم باران، که در لطافت طبعش هیچ سخنی نیست، همواره مورد توجه مردمان
[..]

موفقيت: امروز مهم است

موفقيت: امروز مهم است

7 تیر 1392 , بازدید ها: 564

جان سی. مکسول در کتابی به نام امروز مهم است سعی دارد تا دوازده اقدام روزانه
[..]

موفقيت: الفبای موفقیت

موفقيت: الفبای موفقیت

5 تیر 1392 , بازدید ها: 630

الفبای موفقیتالف) اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها  ب) بخشش برای تجلی روح
[..]