پیام هفته ی چهارم آذر ۹۳

پیام هفته ی چهارم آذر ۹۳

22 آذر 1393 , بازدید ها: 1295

آنکه می‌خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می‌باید ایستادن، راه رفتن، دویدن
[..]