درمان با عرفان از وین دایر

درمان با عرفان از وین دایر

12 شهریور 1399 , بازدید ها: 976

هنگامی که تنها در قالب جسم خود هستیم، در جهان محدودیت های مادی زندگی می کنیم.
[..]

تغییر رویکردهای ذهنی

تغییر رویکردهای ذهنی

28 فروردین 1399 , بازدید ها: 92

وین دایر، نویسنده و سخنران می گوید: «هرگز برای داشتن ایام خوشایند دوران کودکی
[..]