کارتونیسم 10

کارتونیسم 10

18 خرداد 1398 , بازدید ها: 1 868

دو کاریکاتور زیبا یکی با موضوع آزاد و تحت عنوان امید به آینده و دیگری با موضوع [..]

کاریکاتور: کارتونیسم 3

کاریکاتور: کارتونیسم 3

7 مهر 1392 , بازدید ها: 2 735

در ادامه مطلب دو کاریکاتور زیبا را مشاهده نمایید. بی شک لذت خواهید برد. [..]

کارتونیسم 34

کارتونیسم 34

16 شهریور 1390 , بازدید ها: 3 130

از این پس هر هفته با بخشهای جدید 1. معرفی کارتونیست، 2. کاریکاتور چهره، 3. کمیک [..]

کارتونیسم 33

کارتونیسم 33

2 شهریور 1390 , بازدید ها: 2 764

در ادامه مطلب دو کاریکاتور زیبا یکی با موضوع آزاد و تحت عنوان دفاع مقدس (اثر [..]

کارتونیسم 13

کارتونیسم 13

13 بهمن 1389 , بازدید ها: 712

دو کاریکاتور زیبا یکی با موضوع آزاد و تحت عنوانتجاوز و مرگ آزادیو دیگری با [..]