چهل حدیث نبوی

چهل حدیث نبوی

9 تیر 1395 , بازدید ها: 591

چهل حدیث از حضرت رسول اکرم (ص): 1- نشان منافق سه چیز است: 1 – سخن به دروغ [..]

صحیفه سجادیه:دعای یازدهم

صحیفه سجادیه:دعای یازدهم

7 شهریور 1394 , بازدید ها: 409

اى كه يادكنندگان تو را، ياد تو ارجمند گرداند، و اى كه سپاسگزاران تو را سپاس تو [..]

صحیفه سجادیه:دعای دهم

صحیفه سجادیه:دعای دهم

31 مرداد 1394 , بازدید ها: 408

خدايا، اگر خواهى، بر ما ببخشايى به فضل خود، و اگر خواهى، ما را كيفر دهى به عدل [..]

صحیفه سجادیه:دعای نهم

صحیفه سجادیه:دعای نهم

17 مرداد 1394 , بازدید ها: 600

خدايا درود بر محمد و آل او فرست و ما را به سوى توبه هدايت كن كه محبوب تو است و [..]

صحیفه سجادیه :دعای هشتم

صحیفه سجادیه :دعای هشتم

5 مرداد 1394 , بازدید ها: 356

خدايا پناه به تو مى برم از آشفتن حرص و افروختن خشم، و چيرگى حسد، و ضعف شكيبايى [..]

صحیفه سجادیه:دعای هفتم

صحیفه سجادیه:دعای هفتم

24 تیر 1394 , بازدید ها: 579

اى كه گره هر دشواى به دست تو مى گشايد، و اى كه حدت هر سختى به لطف تو نرم مى [..]