پزشکی: گرفتگی صدا

پزشکی: گرفتگی صدا

17 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 772

درست است که با گذشت زمان ظاهر انسان ضعیف می شود و صدا هم از این امر مستثنا
[..]