مجید اخشابی » تگ های مطالب » گنجینه ادبی

عاشقانه قهوه شور

عاشقانه قهوه شور

8 مهر 1395 , بازدید ها: 586

پسر و دختری را که قرار بود تمام زندگی اش شود برای اولین بار به کافی شاپ دعوت
[..]

کرم شب تاب

کرم شب تاب

7 مهر 1395 , بازدید ها: 1307

روز قسمت بود. خدا هستی را قسمت میکرد...
[..]

پندهای قند پهلو 15

پندهای قند پهلو 15

6 شهریور 1395 , بازدید ها: 492

پندهای قند پهلو، این داستان: شداد بن عاد
[..]

پندهای قند پهلو8

پندهای قند پهلو8

15 خرداد 1395 , بازدید ها: 425

پندهای قند پهلو، این داستان: عصر یخبندان...
[..]

پندهای قند پهلو7

پندهای قند پهلو7

8 خرداد 1395 , بازدید ها: 400

پندهای قند پهلو 7، این قسمت: در باب بزرگ اندیشی...
[..]

پندهای قند پهلو 6

پندهای قند پهلو 6

1 خرداد 1395 , بازدید ها: 1356

پندهای قند پهلو، این داستان: نجات یک زندگی...
[..]

پندهای قند پهلو 4

پندهای قند پهلو 4

18 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 914

پندهای قند پهلو4، این داستان مدیریت بحران...
[..]

پندهای قند پهلو3

پندهای قند پهلو3

9 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 548

پندهای قند پهلو،این داستان پریدن
[..]