پزشکي: مغز و یادگیری

پزشکي: مغز و یادگیری

30 شهریور 1392 , بازدید ها: 879

امروزه این امر که به ازاء فعالیتهای مختلف بدنی و فکری، مناطق مختلفی از مغز
[..]

فواید يادگيري موسيقي

فواید يادگيري موسيقي

16 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 2548

آموزش موسيقي در سنين رشد به رشد ناحيه هايي از مغز كه مربوط به «زبان» و «
[..]