پوستر ۱۴۰

پوستر ۱۴۰

1 خرداد 1393 , بازدید ها: 2 553

همیشه نگاه از آغاز به پایان با نگاه پایان به آغاز تفاوت دارد. اگرچه مسیر و راه [..]

پوستر ۱۳۷

پوستر ۱۳۷

18 فروردین 1393 , بازدید ها: 2 983

مجید اخشابی: در محضر حکیم فرزانه و فیلسوف معاصر، دکتر دینانی عزیز با همراهی ِ [..]

پوستر هفته 116

پوستر هفته 116

19 شهریور 1392 , بازدید ها: 3 349

سفرهایی ترا در کوچه هاشان خواب می بینند... ترا در قریههای دور مرغانی به هم [..]

پوستر هفته 115

پوستر هفته 115

5 شهریور 1392 , بازدید ها: 469

و از آن هنگام که سفر را لنگر بر گرفتیم... اینک کلام تو بود از لبانی که تکرار [..]

پوستر هفته 114

پوستر هفته 114

29 مرداد 1392 , بازدید ها: 423

خاطرات سرمایه اند... نقبی به خاطرات گذشته میزنیم این هفته و عکسی از جوانتری های [..]

پوستر هفته 113

پوستر هفته 113

22 مرداد 1392 , بازدید ها: 424

لبخند می بارد از لحظه ها وقتی که مهربانی جلوه گری می کند و مهتاب در چشمه ی خواب [..]

پوستر هفته 112

پوستر هفته 112

16 مرداد 1392 , بازدید ها: 3 914

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت... صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. در ادامه [..]

پوستر هفته 111

پوستر هفته 111

25 تیر 1392 , بازدید ها: 3 140

سبز جنگل، آبی آسمان، بنفش بنفشه های وحشی، طلایی آفتاب و مهربانی لبخندی که مثل [..]

پوستر هفته 110

پوستر هفته 110

12 تیر 1392 , بازدید ها: 5 260

"سفرت به خیر اما، چو از این کویر وحشت، به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران، [..]

پوستر هفته 109

پوستر هفته 109

4 تیر 1392 , بازدید ها: 315

در حافظه ی زمان با هم بودن آدمها تصاویری باقی می مانند که سرشار از مهر و دوستی [..]