قصه شب: عطر نفسهاي تو 63

قصه شب: عطر نفسهاي تو 63

14 دی 1391 , بازدید ها: 796

بلند شدم و از وی خداحافظی نمودم. از اتاق خارج شدم و با چشمانی اشک آلود منزل
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 62

قصه شب: عطر نفسهاي تو 62

13 دی 1391 , بازدید ها: 643

جلوی در از اتومبیل پیاده شدم و ماکان کمی آن طرف تر جلوی منزلی قدیم ماشین را
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 61

قصه شب: عطر نفسهاي تو 61

12 دی 1391 , بازدید ها: 673

بگویید مادرجان. عزیزم مهوش حالش بسیار خراب است. از کرده اش پشیمان است. دارد
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 60

قصه شب: عطر نفسهاي تو 60

11 دی 1391 , بازدید ها: 612

یک صدا گفتیم: نه. چرا مادرجان؟ چرا نرفته اید سری به مهوش بزنید؟ مگر هنوز هم از
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 59

قصه شب: عطر نفسهاي تو 59

10 دی 1391 , بازدید ها: 603

با عجله به سراغ مهتا رفتم و موضوع را به او گزارش دادم. با خوشحالی خنده ای کرد
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 58

قصه شب: عطر نفسهاي تو 58

9 دی 1391 , بازدید ها: 629

صبح روز بعد با عجله خود را به طبقه ی پایین رساندم مهتا و ناصرخان پشت میز
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 57

قصه شب: عطر نفسهاي تو 57

8 دی 1391 , بازدید ها: 566

آن روز صبح کمی کنار ساحل قدم زدیم و بعد سوار بر ماشین به گردش در شهر پرداختیم
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 56

قصه شب: عطر نفسهاي تو 56

7 دی 1391 , بازدید ها: 587

وای خدای من، نمی دانم چگونه باید این قلب یخی را گرم کرد. دختر بگذار خون گرم و
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 55

قصه شب: عطر نفسهاي تو 55

6 دی 1391 , بازدید ها: 494

ماکان سکوت کرد و عذر خواست. بلاخره خستگی بر همه مستولی شد و قصد رفتن به
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 54

قصه شب: عطر نفسهاي تو 54

5 دی 1391 , بازدید ها: 674

این چه حرفی است که می زنی مهتا؟ دوست داشتن من نسبت به ماکان سالها پیش رنگ و
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 53

قصه شب: عطر نفسهاي تو 53

4 دی 1391 , بازدید ها: 754

به جاده ای فرعی پیچیدیم در سایه سار درختان گم شده بودیم. صدای پرنده ها ما را
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 52

قصه شب: عطر نفسهاي تو 52

3 دی 1391 , بازدید ها: 594

صبح روز بعد همگی عازم سفر شدیم. ماکان با اتومبیل خودش می آمد و ما هم با
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 51

قصه شب: عطر نفسهاي تو 51

2 دی 1391 , بازدید ها: 729

مهتا خندید و گفت: بگو ناصرخان. ما سراپا گوشیم. ناصر در حالی که دستی به طرف
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 50

قصه شب: عطر نفسهاي تو 50

29 آذر 1391 , بازدید ها: 846

نه سرهنگ ماکان. پدر به همراه مادر چند روزی است که رفته‌اند خانه ی خدا.
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 49

قصه شب: عطر نفسهاي تو 49

29 آذر 1391 , بازدید ها: 638

بالاخره مادر و پدر سرزده به خانه ی دایی خشایار رفتند و باری سنگینی از روی دوشم
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 48

قصه شب: عطر نفسهاي تو 48

27 آذر 1391 , بازدید ها: 675

هفته ها گذشت و زخمهایم به دلیل رسیدی مادر و مهتا و به خصوص دایه ی مهربانم
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 47

قصه شب: عطر نفسهاي تو 47

7 آذر 1391 , بازدید ها: 718

الو بفرمایید. سلام آقا جان. چی شده دیبا جان؟ اتفاقی افتاده؟ آقاجان
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 46

قصه شب: عطر نفسهاي تو 46

6 آذر 1391 , بازدید ها: 611

ساعتی بعد از خانه خارج شدم و به شرکت رفتم. از منشی سراغ آقای هاشمي‌ را
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 45

قصه شب: عطر نفسهاي تو 45

5 آذر 1391 , بازدید ها: 420

دخترک با ناباوری از جا برخاست و مي‌دانست هیچ بخششی در کار نیست، به همین
[..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 44

قصه شب: عطر نفسهاي تو 44

4 آذر 1391 , بازدید ها: 351

با خنده‌ای کریه گفت: من چم شده یا تو که فکر مي‌کنی من احمق هستم؟
[..]