پوستر هفته 116

پوستر هفته 116

19 شهریور 1392 , بازدید ها: 3 349

سفرهایی ترا در کوچه هاشان خواب می بینند... ترا در قریههای دور مرغانی به هم [..]

پوستر هفته 115

پوستر هفته 115

5 شهریور 1392 , بازدید ها: 469

و از آن هنگام که سفر را لنگر بر گرفتیم... اینک کلام تو بود از لبانی که تکرار [..]

پوستر هفته 114

پوستر هفته 114

29 مرداد 1392 , بازدید ها: 423

خاطرات سرمایه اند... نقبی به خاطرات گذشته میزنیم این هفته و عکسی از جوانتری های [..]

پوستر هفته 113

پوستر هفته 113

22 مرداد 1392 , بازدید ها: 424

لبخند می بارد از لحظه ها وقتی که مهربانی جلوه گری می کند و مهتاب در چشمه ی خواب [..]

پوستر هفته 112

پوستر هفته 112

16 مرداد 1392 , بازدید ها: 3 914

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت... صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. در ادامه [..]

پوستر هفته 111

پوستر هفته 111

25 تیر 1392 , بازدید ها: 3 140

سبز جنگل، آبی آسمان، بنفش بنفشه های وحشی، طلایی آفتاب و مهربانی لبخندی که مثل [..]

پوستر هفته 110

پوستر هفته 110

12 تیر 1392 , بازدید ها: 5 260

"سفرت به خیر اما، چو از این کویر وحشت، به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران، [..]

پوستر هفته 109

پوستر هفته 109

4 تیر 1392 , بازدید ها: 315

در حافظه ی زمان با هم بودن آدمها تصاویری باقی می مانند که سرشار از مهر و دوستی [..]

پوستر هفته 108

پوستر هفته 108

22 خرداد 1392 , بازدید ها: 492

شب... ساحل... آتش... نوای خوشی که با لالایی امواج مسابقه می دهد و ستاره هایی که [..]

پوستر هفته 107

پوستر هفته 107

14 خرداد 1392 , بازدید ها: 550

و اینبار گندمزار و گیتار و نگاهی که هماره بر افقهای دوردست خیره مانده [..]

پوستر هفته 106

پوستر هفته 106

31 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 4 083

پوستـــــــر هفته ی 106 ام تصویری بسیار زیبا از جناب اخشابی در مسیری سبز و [..]

پوستر هفته 105

پوستر هفته 105

27 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 398

پوســــــــــــــــتر هفته 105 ام مربوط به بازدید اساتید و هنرجویان همراز از [..]

پوستـــــــر هفته 103

پوستـــــــر هفته 103

10 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 471

پوســــــــــــــــتر هفته 103 را در ادامه مطلب ببینید [..]

پوستـــــــر هفته 102

پوستـــــــر هفته 102

3 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 379

پوســــــــــــــــتر هفته 102 را در ادامه مطلب ببینید [..]

پوستـــــــر هفته 100

پوستـــــــر هفته 100

2 اسفند 1391 , بازدید ها: 3 032

پوســــــــــــــــتر هفته 100 را در ادامه مطلب ببینید [..]

پوستـــــــر هفته 99

پوستـــــــر هفته 99

18 بهمن 1391 , بازدید ها: 577

پوســــــــــــــــتر هفته 99 را در ادامه مطلب ببینید [..]

پوستـــــــر هفته 98

پوستـــــــر هفته 98

8 بهمن 1391 , بازدید ها: 3 174

پوســــــــــــــــتر هفته 98 را در ادامه مطلب ببینید [..]

پوستـــــــر هفته 92

پوستـــــــر هفته 92

22 شهریور 1391 , بازدید ها: 2 632

پوســــــــــــــــتر هفته 92 را در ادامه مطلب ببینید و در سایت بزرگ دریافت کنید [..]