صفحه اصلي > تیزر تبلیغاتی > زیروبم 234: حافظ خوانی نیلوفر پارسا در گروه آلمانی شیلر

زیروبم 234: حافظ خوانی نیلوفر پارسا در گروه آلمانی شیلر


14 دی 1397. نويسنده: nedakeshavarz
گفتگوی زیروبم با نیلوفر پارسا به بهانه تئاتر «هزار و یک تو» به کارگردانی السا فیروزآذر


بازگشت