پیامبر و دیوانه - از آموزش
آنگاه آموزگاري گفت با ما از آموزش سخن بگو. 
و او گفت: 
هيچ كس نمي‌تواند چيزي را بر شما آشكار كند مگر آنچه را كه در سحرگاه دانش شما نيم‌خفته بوده باشد. 
آموزگاري كه در سايه‌ي معبد در ميان شاگردانش راه مي‌رود، از دانش خود چيزي به آنها نمي‌دهد؛ از ايمان خود و از مهر خود مي‌دهد...

اگر به راستي دانا باشد، از شما نمي‌خواهد كه به خانه‌ي دانش او درآييد؛ شما را به آستانه‌ي ذهن شما راهبري مي‌كند.
ستاره‌شناس مي‌تواند از دريافت خود درباره‌ي افلاك با شما سخن بگويد، اما نمي‌تواند دريافت خود را به شما بدهد.
آوازخوان مي‌تواند از آهنگي كه در سراسر فضا مترنم است ترانه‌اي براي شما بخواند، اما نمي‌تواند گوشي بدهد كه ‌آن آهنگ را مي‌گيرد، يا صدايي كه آن را باز مي‌سازد.
و آن كه در دانش اعداد استاد است مي‌تواند براي شما از جهان وزن‌ها و اندازه‌ها سخن بگويد، ولي نمي‌تواند شما را به آن جهان ببرد.
زيرا كه بينش يك فرد بال‌هاي خود را به فرد ديگري نمي‌دهد.
و همان‌گونه كه يكايك شما در دانش خداوند تنها هستيد، يكايك شما در دانش خود از خداوند و در دريافت خود از زمين تنها خواهيد بود.

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.