كشكول شيخ بهايی 63

8 اردیبهشت 1392   saharparsa   گنجینه ادبی / کشکول شیخ بهایی   0 نظر   726 بازدید   |

سخنان حكيمانه

حكيمی گفته است: آنكه تو را برای كاری دوست دارد، با انجام آن رهايت كند.
نيز از سخنان حكيمان است: مجلس خاصان انس دارد، نه محفل پر جمعيت.

 

و نيز از سخنان بزرگان است: از دوست انصاف طلبيدن، انصاف نيست.

شاعری گفته است:
يا طالب الدنيا يغرك وجهها ***** و لتندمن إذا رأيت قفاها

ای دوستدار دنيا! دنيا از روبرو فريفته است، و چون رو برگرداند، تو را پشيمان سازد.***
پدرم حيله ای بلد است

اصمعی گفت: شنيدم كه باديه نشينی می گفت: پروردگارا! مادرم را ببخش! گفتم: از چه پدرت را دعا نمی گويی؟ گفت: پدرم حيله ای برای رهايی خويش می داند، ولی مادرم زنی ضعيف است.


***
از كلمات نهج البلاغه


خردش را زنده گردانيد و نفسش را می رانيد. تا پيكر ستيز او لاغر شد و دل سختش لطافت گراييد. فروغی سخت روشن بر او تابيد و رهاش را روشن ساخت و به راه راستش روان داشت. به هر در زد و در ها او را به آستان سلامت و سرای اقامت راندند. و به آرامشی كه در بدنش پديد آمده بود، پاهايش در قرارگاه ايمنی و آسايش استوار بماند. بدانچه دل خود را به كار واداشت و پروردگارش را خشنود ساخت.

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.