در آن زمان ملکوت آسمان مثل ده باکره خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند. و از ایشان پنج دانا و پنج نادان بودند. اما نادانان مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند. لیکن دانایان روغن در ظروف خود با مشعلهای خویش برداشتند.
 

و چون آمدن داماد به طول انجامید همه پینکی زده خفتند. و در نصف شب صدایی بلند شد که اینک داماد می آید به استقبال وی بشتابید. پس تمامی آن باکره ها برخاسته مشعلهای خود را اصلاح نمودند. و نادانان دانایان را گفتند از روغن خود به ما بدهید زیرا مشعلهای ما خاموش می شود. اما دانایان در جواب گفتند نمی شود مبادا ما و شما را کفاف ندهد بلکه نزد فروشندگان رفته برای خود بخرید. و در حینی که ایشان به جهت خرید می رفتند داماد برسید و آنانی با کره های دیگر نیز آماده گفتند خداوندا برای ما باز کن. او در جواب گفت هر آینه به شما می گویم شما را نمی شناسم. پس بیدار باشید زیرا که آن روز و آن ساعت را نمی دانید.
عیسی مسیح گفت: و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت. و بنابراین به شما می گویم آنچه در عبادت سوال می کنید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد. و بنابراین به شما می گویم آنچه در عبادت سوال می کنید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد. این حکایت به ما می آموزد که فقط (کسانی که با نشان دادن ایمان فعال) برای خیر و صلاح خود تدارک دیده اند به خواسته خود خواهند رسید.
می توانیم این آیه را به این صورت برگردانیم که: وقتی در عبادت سوال می کنید یقین بدانید که به خواسته خود رسیده اید و صاحب آنید. وقتی دعا می کنید طوری عمل کنید که انگار پیشاپیش آن را ستانده اید.

ایمان راحت طلبانه یا ایمان متزلزل هرگز کوهها را تکان نخواهد داد.

ادامه دارد...

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.