كشكول شيخ بهايی 66

29 اردیبهشت 1392   saharparsa   گنجینه ادبی / کشکول شیخ بهایی   0 نظر   684 بازدید   |

دنيا سرای رنجها
فيلسوفی گفته است: دنيا سرای رنج هاست؛ آنكه در طلب دنيا شتاب ورزد، خويشتن را به رنج افكنده است و آنكه درنگ كند، ياران خويش را.

 

***


از كلمات نهج البلاغه
خردش را زنده گردانيد و نفسش را می رانيد. تا پيكر ستيز او لاغر شد و دل سختش به لطافت گراييد. فروغی سخت روشن بر او تابيد و راهش را روشن ساخت و به راه راستش روان داشت. به هر در زد و درها او را به آستان سلامت و سرای اقامت راندند. و به آرامشی كه در بدنش پديد آمده بود، پاهايش در قرارگاه ايمنی و آسايش استوار بماند. بدانچه دل خود را به كار واداشت و پروردگارش را خشنود ساخت.***

كريم می بخشد

به باديه نشينی گفتند: فردای قيامت پروردگار، به حسابت رسيدگی می كند. گفت: ای فلانی! مرا شاد كردی، زيرا وقتی كريم به حساب رسيدگی كند، بخشندگی كند.***
از سخنان سقراط
همه محبت خويش را يكباره بر دوستت ظاهر مساز! زيرا اگر از تو دگرگونی ببيند، با تو دشمنی كند.

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.