هرگز از کمبود و تنگدستی سخن نگویید. زیرا ((از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد)) وانگهی به هر چه توجه کنید با آن یکی می شوید. پس اگر مدام متوجه شکستها و مصائب باشید، با شکستها و مصائب روبرو می شوید.
باید این عادت را در خود بپرورانید که در بُعد چهارم یا در((دنیای شگفتیها)) زندگی کنید. و این عالمی است که در آن به حسب ظواهر حکم نمی کنید.
آنجا که به دیده باطن خود آموخته اید تا از خلال شکست، موفقیت را ببینید و از خلال بیماری، سلامت و از خلال تنگدستی، فراوانی را. تمام این زمین را که می بینی به تو خواهم بخشید.
انسانی که به موفقیت می رسد دیدگان خود را به موفقیت دوخته است. اگر عزم او بر صخره استوار حقیقت و صداقت بنا شده باشد پایدار می ماند. اگر نه همانا بر شن بنا شده و بر باد می رود. چرا که دستخوش امواج بلا می گردد و طوفان دریا آن را به نیستی ازلی خود می کشاند.
تنها اندیشه ها و آرمانها الهی دوام می یابند. شرارت به هلاکت خویشتن می انجامد. زیرا جریانی است بر خلاف نظم کل جهان. و راه خیانتکاران سخت است.
((اما نادانان مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند. لیکن دانایان روغن در ظروف خود با مشعلهای خویشتن برداشتند))
مشعل مظهر هشیاری آدمی است. و روغن یعنی آنچه که نور یا فهم و شعور می آورد.
(( و چون آمدن داماد به طول انجامید همه پینکی زده خفتند. و در نصف شب صدایی بلند شد که اینک داماد می آید به استقبال وی بشتابید. پش تمامی آن باکره ها برخاسته مشعلهای خود را اصلاح نمودند. و نادانان دانایان را گفتند از روغن خود به ما بدهید زیرا مشعلهای خود را اصلاح نمودند. و نادانان دانایان را گفتند از روغن خود به ما بدهید زیرا مشعلهای ما خاموش می شود))
با کره های نادان، از حکمت یا فرزانگی که در حکم روغن هشیاری است بی بهره بودند. از این رو، وقتی با وضعیتی جدی رویا روی شدند راهی برای چاره جویی نیافتند.
((اما دانانایان در جواب گفتند نمی شود مبادا ما و شما را کفاف ندهد بلکه نزد فروشندگان رفته برای خود بخرید.
این بدان معنا است که با کره های نادان بیشتر از ظریفیت هشیاری خود، یا بیش از نفحه ای که از وجودشان بر می خاست نمی توانستند بستانند.
آن شاگردم که طالب سفر به خارج بود، از آن جهت به سفر مطلوب خود رفت که تحقق آن را را به چشم می دید. و یقین داشت که خواسته خود را پیشاپیش ستانده است. هنگام تدارک برای سفر خود، برای مشعلهای خود روغن بر می داشت. زیرا رویت تحقق آرزو است که که به عینیت آن می انجامد.


ادامه دارد...
0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.