کشکول شیخ بهایی 79

31 شهریور 1392   saharparsa   گنجینه ادبی / کشکول شیخ بهایی   0 نظر   1 264 بازدید   |
نیکوترین چیز برای انسان
انوشیروان به بزرگمهر گفت: چه چیز برای انسان نیکوتر است؟ گفت: خردی که با آن زندگی کند. گفت: اگر آن نبود؟ گفت: دوستانی که او را به کارهای شایسته وادارند. گفت: اگر آن نیز نبود؟ گفت: مالی که با آن محبت مردم را به خود جلب کند.
گفت: اگر آن نیز نبود؟ گفت: لالی که با آن خاموشی گزیند. گفت: اگر آن نیز نبود؟ گفت: اگر آن نیز نبود؟ گفت: مرگی که زود او را ببرد.

حکیمی به فرزندش گفت: ای پسرکم! بگذار دینت برتر از عقلت باشد و کردارت برتر از گفتارت و ارزشت بیش از جامه ات.


حکیمی گفت: کارناه اعمالتان را با بهترین کراها مجلد سازید!
دیگری گفته است: در این روزها که همچون پرندگان می گذرند، برای آخرت خویش کار کنید!

حکیمی به وزیرشد گفت: در عین بزرگواریت تواضع نما تا تو را در بزرگیت بزرگ بدارند.
دیگری گفته است: هر کس قناعت ورزد بی نیاز است اگر چه فقیر باشد، و هر کس قانع نباشد نیازمند است اگر چه غنی باشد.

دیگری گفته است: عزت را در طاعت خداوند جستجو نما، و بی نیازی را در قناعت بیاب.

یکی از ادیان گفته است: قناعت عزت دارا است، و صدقه سپر نیازمند است.***بهترین عمل نزد خدا
در کافی از امام باقر (ع) روایت شده است که فرمود" بهترین اعمال نزد خداوند عملی است که تداوم داشته باشد اگر چه کم باشد.***پرهیزکار و رها نمودن غیر مفید
پیامبر (ص) فرمود: بنده از پرهیزگاران به شمار نمی آید، مگر آن که آن چه را ک
ه برای او سودمند نیست، رها کند.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.