کشکول شیخ بهایی 89

2 دی 1392   saharparsa   گنجینه ادبی / کشکول شیخ بهایی   0 نظر   1 721 بازدید   |

راه و رسم شاهان ایران
در کتاب «انیس العقلاء» آمده است که: راه و رسم پادشاهان ایران آن بود که چون یکی از آنان بر دانشمندی خشم می گرفت، او را با نادانی به زندان می انداختند.


حکیمی گفت: دولت نادان، عبرت عاقلان است.

عطا از جابر روایت کرده است که گفت: مردی از بنی اسرائیل خری داشت و گفت: خدایا! اگر تو نیز خری می داشتی، آن را با خر خویش علف می دادم. یکی از پیامبران یهود از این سخن بر آشفت و پروردگار به او وحی کرد: به هر انسانی به قدر عقل خویش عطا می کنم.


خویشاوندی، به دوستی نیازمندتر است، تا دوستی به خویشاوندی.


در رویدادهای روزگار، گوهر مردان شناخته شود.
***

دو پناه خداوند
امام محمد باقر (ع) از پدران خویش از امیرالمومنین (ع) روایت کرده است که فرمود: در برابر عذاب خدا، دو گونه پناه وجود دارد: یکی از آن دو، از میان رفته است و آن دیگری را پناه گیرید. اما آن امان که از میان رفت، رسول خداست و آنکه باقی است، آمرزش خواهی است.
خداوند بزرگ فرمود: {و ما کان الله لیعدبهم و ات فیهم و ما کان معدبهم و هم یستغفرون}***
جستجوی نبود، از دست دادن بود
از حکیمی پرسیدند: زهد چیست؟ گفت: آن است که در جستجوی نبوده نباشی، تا بوده را از دست بدهی.


0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.