کشکول شیخ بهایی 96

5 اسفند 1392   saharparsa   گنجینه ادبی / کشکول شیخ بهایی   0 نظر   1 427 بازدید   |

آنگاه که او خواهد، نه آنگاه که تو بخواهی
عارفی گفته است: مباد! با همه اصراری که در دعا داری، تاخیر عطای پروردگار نومیدت دارد.

زیرا بر عهده اوست آنچه را که خواهد به تو رساند، نه آنچه را که برای خود بخواهی. و آنگاه که او خواهد و نه آنگاه که تو بخواهی.


هر کس تواضع را بر خود لازم نماید او حقیقتا تکبر کرده است! زیرا تواضع جز از بزرگی نیست و چون خود را بزرگ دیده ای تواضع را بر خود لازم کرده ای، پس تو از متکبرین می باشی. متواضع کسی نیست که وقتی تواضع کند خود را بالاتر از آنچه مرتکب می شود ببیند، بلکه متواضع کسی است که هنگامی که تواضع کند خود را پایین تر از آنچه انجام می دهد ببیند.


اگر می خواهی شامل مواهب الهی گردی، فقر را بر خود بپسند، زیرا خداوند می فرماید: {انما الصدقات للفقراء والمساکین}***
دنیا را بهر سه چیز خواهند
عارفی گفت: دنیا را بهر سه چیز خواهند: بی نیازی و عزت و آسایش. اما آنکه زهد ورزد، به عزت رسد، و آنکه قناعت پیشه کند، بی نیاز شود و آنکه سعی خویش کم کند، استراحت یابد.


از سخنان بزرگان: بردباری تو بر فروتر از خود، عیب خواری تو را نزد زیر دستان می پوشاند.
***گریه مکن به زودی می خندی!
حکیمی به حال مرگ افتاد. برادرش به زاری بسیار می گریست. محتضر به او گفت: ای برادر! گریه مکن به زودی در مجلسی که از من یاد شود، خندانی.

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.