کشکول شیخ بهایی 98

10 فروردین 1393   saharparsa   گنجینه ادبی / کشکول شیخ بهایی   0 نظر   1 304 بازدید   |

خرمندان کم، نادان زیاد
از آنجا که تجانس از پایه های برادری و دوستی است، بسیاری خرد و فضیلت، ایجاب می کند که افرادی از این دست نادر باشند. زیرا شخص با فضیلت، در جستجوی کسی همانند خویش است...
و افراد بافضیلت و خردمند، از نادان و احمقان بسیار کمترند و چون برگزیدگان هر گروه کم باشند، از این رو خردمندان کم و نادانان بسیار.

خدایش جز نیک دهد آن که این شعر را گفت:
پیش تر از مرتبه عاقلی *** غافلی یی بود، خوش آن غافلی!


از مولف:
ای برده به چین زلف، تاب دل من! *** وی کشته به سحر غمزه خواب دل من!
در خواب مده و هم به خاطر که مبادا *** بیدار شوی زاضــطراب دل من***
دعای قنوت افلاطون
فروتنی افلاطون در پیشگاه پروردگار، بدین سخنان بود: ای اصل همه علت ها! ای آنکه همیشه بوده ای! ای آغازگر حرکات نخستین! ای آنکه هرگاه هر چه خواسته ای انجام داده ای. تا آنگاه که در جهان طبیعت هستم، سلامتی نفسانی را از من مگیر!***دعای قنوت فیثاغورث
و دعای فیثاقورث چنین بود: ای حیات بخش! آنگاه که بر راه راست هستم مرا از جهان طبیعت به کنار خویش بر! که نامستقیم را پایان درستی نیست.***نیکوترین گفتار
از بلیغی سوال کردند: نیکوترین گفتار کدام است؟ گفت: آنکه معنی اش به قلبت زودتر از لفظش به گوشت برسد.


0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.