ادبي: رقص طناب در باد

ادبي: رقص طناب در باد

26 دی 1391 , بازدید ها: 1 684

در این نوشتار به بررسی اشعار سپید مجموعه های «مدادم بوی باروت می دهد»و« رقص [..]

ادبي: دردسرهای ادبیات

ادبي: دردسرهای ادبیات

20 تیر 1391 , بازدید ها: 869

«ادبیات و انقلاب» یورگن روله نوعی وقایع نگاری ادبیات روسیه در دوران انقلاب [..]

ادبي: زمانه از لولا درآمده

ادبي: زمانه از لولا درآمده

23 خرداد 1391 , بازدید ها: 911

ظاهرا در وضعیت فعلی نهاد مستقر ادبیات، منتقد وظیفه ای جز این ندارد که به تحلیل، [..]

ادبي: آریاییان و شاهنامه

ادبي: آریاییان و شاهنامه

16 خرداد 1391 , بازدید ها: 805

شاهنامه ارجمند دانای بزرگوار توس از دیرباز بستر پژوهش ها و ریزبینی های فراوانی [..]

ادبي: جای خالی قصه

ادبي: جای خالی قصه

5 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 796

قصه قدیمی ترین حکایت بشری است که به صورت های گوناگونی بیان شده؛ گاه این بیان [..]