گلستان : حکایت 2

گلستان : حکایت 2

19 فروردین 1396 , بازدید ها: 927

مال از بهر آسایش عمرست نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند : نیکبخت
[..]

گلستان : حکایت اول

گلستان : حکایت اول

9 دی 1395 , بازدید ها: 769

 خواهندۀ مغربی در صف بزازان حلب میگفت: ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف
[..]

تلافی زمانه

تلافی زمانه

24 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 941

حکایت کنند که روزی وزیر مردم آزاری بر سر فقیری بینوا سنگی زد...
[..]

گلستان: هم و غم

گلستان: هم و غم

25 فروردین 1392 , بازدید ها: 1057

شنیده ام که یکی از پادشاهان عرب شبی را تا سحرگاه در عیش و عشرت و خوشگذرانی به
[..]

گلستان: مردم و پادشاهان

گلستان: مردم و پادشاهان

19 اسفند 1391 , بازدید ها: 1098

یکی از پادشاهان عرب حکایت می کرد که دست به مال کاگر و رعیت خود دراز کرده بود
[..]

گرگ زاده و آدمی

گرگ زاده و آدمی

18 بهمن 1391 , بازدید ها: 998

قبیله و طایفه ای از دزدان عرب بر سر کوهی می نشستند و کاروان ها را غارت می
[..]

گلستان: در عالم خواب

گلستان: در عالم خواب

2 بهمن 1391 , بازدید ها: 1924

يكي از پادشاهاني كه بر خراسان حكومت مي كرد، پبي محمود سبكتگين را به خواب ديد.
[..]

گلستان : دیباچه 2

گلستان : دیباچه 2

7 مهر 1388 , بازدید ها: 969

در خبرست از سَروَر کاینات و مفخّر موجودات و رحمت عالمیان و صفُوت آدمیان و
[..]

گلستان : دیباچه 1

گلستان : دیباچه 1

31 شهریور 1388 , بازدید ها: 947

منّت خدای، را عز و جل، که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی
[..]

گلستان : حکایت 74

گلستان : حکایت 74

25 شهریور 1388 , بازدید ها: 800

ملک‌زاده‌اي را شنيدم که کوتاه بود و حقير و ديگر برادران بلند و
[..]

گلستان : حکایت 73

گلستان : حکایت 73

18 شهریور 1388 , بازدید ها: 931

سعدی علیه الرحمه در باب پنجم گلستان در باب عشق و جوانی حکایت می کند: ياد دارم
[..]

گلستان : حکایت 72

گلستان : حکایت 72

16 شهریور 1388 , بازدید ها: 714

از خواندن حکایت امروز آنچنان آهی از نهادم بر آمد که تمام وجودم را سوزاند،آه
[..]

گلستان : حکایت 71

گلستان : حکایت 71

14 شهریور 1388 , بازدید ها: 660

 با طايفه دانشمندان در جامع دمشق، بحثي همي کردم که جواني درآمد و گفت:
[..]

گلستان : حکایت 70

گلستان : حکایت 70

11 شهریور 1388 , بازدید ها: 962

به چه كار آيدت ز گل طبقي از گلستان من ببر ورقي گل همين پنج روز و شش باشد
[..]

گلستان : حکایت 69

گلستان : حکایت 69

10 شهریور 1388 , بازدید ها: 769

گلستان سعدی همه پند است و یادآوری ... و چه متضرریم مایی که با کوله باری از
[..]

گلستان : حکایت 68

گلستان : حکایت 68

8 شهریور 1388 , بازدید ها: 936

سعدی علیه الرحمه در بابی از گلستان می فرماید:
[..]

گلستان : حکایت 67

گلستان : حکایت 67

6 شهریور 1388 , بازدید ها: 841

سعدی شیرین گفتار در گلستان حکایت می کند که : آورده‌اند كه نوشیروان عادل را
[..]